* Mülk Allahındır

HABERLER

ANA SAYFA

Güncel

Köyümüzden

Duyurular

MEDYALAR

LİNKLER

ESMA'ÜL HÜSNA

Esma'ül Hüsna

SAAT-TARİH

20 Mayıs 2018
Pazar

NAMAZ VAKTİ

HAVA DURUMU

HAKKARI

ANKET

Yönetici :..

SAYAÇ

this ok Sentence

26 May�s 2004 den beri

Tekil (Bug�n) 913
Toplam 14093518
En Fazla 103027
Ortalama 4290
�ye Say�s� 34
Bug�n �ye Olan 0
Online
 
03/09/2011 / 23:43

DECCAL NASIL TANINIR ? -1-

Ey iman edenler, bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman, dayanıklılık gösterin ve Allah'ı çokça zikredin. Ki kurtuluş (felah) bulasınız. (Enfal Suresi, 45) ----------- İnsanları inkara sürükleyen, din ahlakından uzaklaştıran, insanlar arasında fitne ve kargaşa çıkmasını sağlayan her türlü ideoloji ve düşünce sistemi, Deccal’i temsil etmektedir.

 

 

 Bismillahirrahmanirrahim

 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın Adıyla 

 

 ALLAH (CC)

 

 O, göklerin ve yerin Yaratıcısı'dır... 

 (Şura Suresi, 11)

 
 

... Sen yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herşeyi bilen,hüküm ve hikmet sahibi olansın.
(Bakara Suresi, 32) 

 

"Gerçekten, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır." (Yunus Suresi, 9-10) 

Doğru söylüyorsanız, şahitlerinizi çağırın
28 Şubat 2011 / 05:00
Günün Ayet-i Kerime meali...

Cenab-ı Hak, Bakara Sûresinin 23. Ayetlerinde mealen şöyle buyuruyor:

 Bismillahirrahmanirrahim

Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin).

RİSALE HABER

TEK MUTLAK VARLIK ALLAH'TIR

Eğer Allah'ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı ve Allah gerçekten Rauf (şefkat eden ve) Rahim olmasaydı (ne yapardınız)? Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, (bilsin ki) gerçekten o (şeytan) çirkin utanmazlıkları ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, sizden hiçbiri ebedi olarak temize çıkamazdı. Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah, işitendir, bilendir. Sizden, faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar, affetsinler ve hoşgörsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. (Nur Suresi, 20-22)

SİZİ YARATAN ALLAH’I NE KADAR TANIYORSUNUZ?

ALLAH'IN İSİMLERİ

ADL
AFÜVV
AHİR
AHKAM-ÜL HAKİMİN
ALİM
ALİYY
ASİM
AZİM
AZİZ
BAİS
BAKİ
BARİ
BASİR
BASIT
BATIN
BEDİ
BERR
CAMİ
CEBBAR
DA'İ
DAFİĞ
DARR
ERHAMURRAHİMİN
EVVEL
FALİK
FASIL
FATIR
FETTAH
GAFFAR
GANİYY
HABİR

HADİ
HAFID
HAFIZ
HAKEM
HAKİM
HAKK
HALIK
HALİM
HAMİD
HASİB
HAYY
KABID
KABİL
KADİ
KADİM
KADİR
KAFİ
KAHHAR
KAİM
KARİB
KASİM
KAVİ
KEBİR
KERİM
KUDDÜS
LATİF
MAKİR
MALİK-İ YEVMİD-DİN
MALİK-ÜL MÜLK
MECİD
MELCA

MELİK
METİN
MEVLA
MUAHHİR/MUKADDİM
MUAZZİB
MUHİT
MUBKİ / MUDHİK
MUVEFFİ
MUHSİ
MUHSİN
MUHYİ
MUKALLİB
MUKMİL
MUKTEDİR
MUNTAKİM
MUSAVVİR
MÜBEŞŞİR
MÜBEYYİN
MÜDEBBİR
MÜ'MİN
MUCİB
MÜHEYMİN
MÜTEALİ
MÜTEKEBBİR
MUSEVVA
MÜSTEAN
MUTAHHİR
MÜYESSİR
MÜZEKKİ
MÜZEYYİN
MÜZİL

MUĞNİ
NASIR
NUR
RABBİL ALEMİN
RAFİ
RAHMAN-RAHİM
RAKIB
RAUF
REZZAK
SAMED
SADIK
SAİK
SANi
SELAM
SEMİ
ŞAFİ
ŞEFİ
ŞARİH
ŞEHİD
ŞEKÜR
TEVVAB
VAHİD
VARİS
VASİ
VEDUD
VEHHAB
VEKİL
VELİ
ZÜLCELAL-İ VE'L İKRAM
ZAHİR

    
-------------------------------------Bölümler---------------------- Yaratılış Gerçeği Sizi Yaratan Allah'ı Ne Kadar Tanıyorsunuz? Allah'ın İsimleri: ADL - DA'İ Allah'ın İsimleri: DAFİĞ - HAMİD Allah'ın İsimleri: HASİB - MECİD Allah'ın İsimleri: MELCA - MÜDEBBİR Allah'ın İsimleri: MÜ'MİN - RAUF Allah'ın İsimleri: REZZAK - ZAHİR

Yaratan Rabbin adıyla oku. O, insanı bir alaktan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir; ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır; gerçekten insan, azar. Kendini müstağni gördüğünden. Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir. (Alak Suresi, 1-8)

       Rabbinin Yüce ismini tesbih et, ki O, yarattı, 'bir düzen içinde biçim verdi', takdir etti, böylece yol gösterdi. (A'la Suresi, 1-3)

De ki: "Siz, Allah'ın dışında taptığınız ortaklarınız? gördünüz mü? Bana haber verin; yerden neyi yaratmışlardır? Ya da onların göklerde bir ortaklığı mı var? Yoksa Biz onlara bir kitap vermişiz de onlar bundan (dolayı) apaçık bir belge üzerinde midirler? Hayır, zulmedenler, birbirlerine aldatmadan başkasını vadetmiyorlar. Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altında) tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, Kendisi'nden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O,Halim'dir, bağışlayandır.
(Fatır Suresi, 40-41)

 

 

Gökleri ve yeri (bir örnek edinmeksizin) yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse, O'na yalnızca "OL" der, o da hemen oluverir.
(Bakara Suresi, 117)

  ALLAH (CC)

 

"O, göklerin ve yerin yaratıcısıdır..." (Şura Suresi, 11)

 

"Gerçekten, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır." (Yunus Suresi, 9-10) 

 "O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir." (Haşr Suresi, 24)

 

TEK MUTLAK VARLIK ALLAH'TIR

Yaratan Rabbin adıyla oku. O, insanı bir alaktan yarattı. Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir; ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti. Hayır; gerçekten insan, azar. Kendini müstağni gördüğünden. Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir. (Alak Suresi, 1-8)

Eğer Allah'ın sizin üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı ve Allah gerçekten Rauf (şefkat eden ve) Rahim olmasaydı (ne yapardınız)? Ey iman edenler, şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa, (bilsin ki) gerçekten o (şeytan) çirkin utanmazlıkları ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın üzerinizde fazlı ve rahmeti olmasaydı, sizden hiçbiri ebedi olarak temize çıkamazdı. Ancak Allah, dilediğini temize çıkarır. Allah, işitendir, bilendir. Sizden, faziletli ve varlıklı olanlar, yakınlara, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasınlar, affetsinler ve hoşgörsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah, bağışlayandır, esirgeyendir. (Nur Suresi, 20-22)

"Gerçekten, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır." (Yunus Suresi, 9-10) 

 

Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de, inkar ettikleri veya kavrama kabiliyetine sahip olmadıkları için gerçeklere karşı alaycı tavır gösteren kişiler olacaktır. Ancak bu kişilerin karşılaşacakları son, bu tutumlarına bir son vermedikleri takdirde, Allah'ın ayetlerinde bildirdiği gibi yaptıkları "maskaralık" sebebiyle çok acı olacaktır:

Andolsun, senden önceki elçiler de alaya alındı da alaya aldıkları şey, onlardan maskaralık yapanları çepeçevre kuşatıverdi. (Enam Suresi, 10)

 

Kendilerine hak gelince, onu yalanladılar; fakat alaya aldıklarının haberleri onlara gelecektir. Kendilerinden önce nice nesilleri yıkıma uğrattığımızı görmüyorlar mı? Biz, sizi yerleşik kılmadığımız bir biçimde onları yeryüzünde (büyük bir güç ve servetle) yerleşik kıldık; gökten üzerlerine sağanak (bol yağmurlar) yağdırdık, nehirleri de altlarından akar yaptık. Ama günahları nedeniyle Biz onları yıkıma uğrattık ve arkalarından başka nesiller (inşa edip) var ettik. (Enam Suresi, 5-6)

  

http://blufiles.storage.live.com/y1pPfVFQcA1RrAmPUlywEx54v5COZl-E-eSQjZrmqoUk-vlexCLsxLtTbj2CdgVLKQsn4QzesBjCi0

"Gerçekten, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır." (Yunus Suresi, 9-10)  

  

En Yüce Bayrak

  

 

 

    İnternet üzerinden onbinlerce site İslam düşmanlığı yapıyor. Mısır el-Ezher üniversitesinin son yaptığı araştırmaya göre, internette onbinlerce site İslam düşmanlığı yaparken bunun mukabilinde İslamı müdafa eden sitelerin sayısının ise 200’ü bulmadığı açıklandı. Araştırmayı yapan heyetin başkanı el-Ezher üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Seyyid Mer’i, dolaylı ya da dolaysız İslam karşıtlığı yapan siteler başta olmak üzere basın yayın organlarının yıllık bütçesinin milyar dolarla ölçüldüğünü ifade etti. İslamı karalamaya çalışan sitelere karşılık, İslamı savunan sitlerin sayısını 200’ü bulmadığını belirten Dr. Mer’i, bunların çoğunun da ferdi gayretler ile kurulmuş siteler olduğunu açıkladı. İslami sitelerin yıllık bütçelerinin de çok düşük olduğunu kaydeden Dr. Mer’i, bunun nüfusları 2 milyarı bulan Müslümanlar için utanç kaynağı olduğunu vurguladı... http://www.dunyabulteni.net/haber_detay.php?haber_id=896 

 

 

 

 

Bismillahirrahmanirrahim

 http://blufiles.storage.live.com/y1pPfVFQcA1RrAmPUlywEx54v5COZl-E-eSQjZrmqoUk-vlexCLsxLtTbj2CdgVLKQsn4QzesBjCi0

 

İslami uyanış dalgası tüm dünyayı

özelde Ortadoğu ve

Kuzey Afrikayı

sarmışken emperyalist güçler tüm

çabalarını harcayarak bu

uyanışı

engellemeye çalışmaktadırlar.

Bir taraftan halk hareketlerini

sahipleniyormuş gibi görünüp

saptırma

politikaları uygulamakta diğer taraftan

çifte standartlık

gösterip diktatör rejimlerin yanında

yer almaktadırlar.

Öte taraftan kültürel, tarihsel ve inanç

bağları bulunan dost ve

kardeş

ülkeleri birbirinden ayırmak hatta

düşman etmek çabası

içindedirler.

07/07/2011

Kevser Alimleri Derneği

Anadolu Ehlibeyt Gençlik Derneği.

Bab-ı Ali İlim Vakfi

Kıble Dergisi

Kevser Yayıncılık.

 

 

" Ey Türk, Titre ve Kendine Dön"

21. YÜZYILDA TÜRK MİLLETİ KURAN HAKİKATLERİNİ
TÜM İNSANLIĞA DUYURACAKTIR

Allah Kuran’da insanları ve tüm canlıları yoktan yarattığını, kusursuzca var ettiğini bildirir. Darwinist materyalistler ise, 150 yıldır bu apaçık gerçeğe gözlerini kapamış ve insanların da gerçekleri görmelerini engellemeye çalışmışlardır.

Ancak 21. yüzyıl, Allah’ın izniyle Darwinist-materyalist felsefenin çöküşüne, Kuran'la bildirilen gerçeklerin ise tüm dünyada yaygın olarak kavranacağına ve yaşanacağına şahit olacaktır.

Bediüzzaman’ın da dediği gibi:

"Kur'an yıldızlarına perde çekilmez. Gözünü kapayan, yalnız kendi görmez, başkasına gece yapamaz."

Gerçekçi, akılcı ve vicdanlı düşünen Türk Milleti, 21. yüzyılda tüm insanlığın karanlığını aydınlatacak gerçekleri dünyaya anlatacaktır.

A9tv Canlı

Sayın Adnan Oktar’ın A9 TV’deki canlı sohbeti (13 Ağustos 2011; 17:00) 15 Ağu, 2011 | Sayın Adnan Oktar’ın A9 TV’deki canlı sohbeti (12 Ağustos 2011; 17:00) 15 Ağu, 2011 | Sayın Adnan Oktar’ın A9 TV’deki canlı sohbeti (11 Ağustos 2011; 18:00) 15 Ağu, 2011 | Sayın Adnan Oktar’ın A9 TV’deki canlı sohbeti (10 Ağustos 2011; 17:00) 11 Ağu, 2011 | Sayın Adnan Oktar’ın A9 TV’deki canlı sohbeti (9 Ağustos 2011 ; 17:00) 10 Ağu, 2011 | Dr. Oktar Babuna, Onur Yıldız, Akın Gözükan ve Erdal Kaan Kadıoğlu’nun A9 TV’deki canlı sohbeti (8 Ağustos 2011; 17:00) 10 Ağu, 2011 | Dr. Oktar Babuna, Onur Yıldız, Ender Ataç ve Önder Ataç’ın A9 TV’deki canlı sohbeti (7 Ağustos 2011; 17:00) 10 Ağu, 2011 | Sayın Adnan Oktar’ın A9 TV’deki canlı sohbeti (7 Ağustos 2011; 13:00) 10 Ağu, 2011 | Dr. Oktar Babuna, Dr. Cihat Gündoğdu, Onur Yıldız, Hakan Ergün ve Alper Deniz’in A9 TV’deki canlı sohbeti (6 Ağustos 2011; 17:00) 10 Ağu, 2011 | Sayın Adnan Oktar’ın A9 TV’deki canlı sohbeti (6 Ağustos 2011; 11:00) 06 Ağu, 2011 | Dr. Oktar Babuna, Onur Yıldız, Tarık Bey, Erdal Ataç ve Önder Ataç’ın A9 TV’deki canlı sohbeti (5 Ağustos 2011; 17:00) 06 Ağu, 2011 | Sayın Adnan Oktar’ın A9 TV’deki canlı sohbeti (5 Ağustos 2011; 10:00) 06 Ağu, 2011 | Dr. Oktar Babuna, Onur Yıldız, Tarık Bey, Osman Kocaman ve Erdem Karadeniz’in A9 TV’deki canlı sohbeti (4 Ağustos 2011; 17:00) 04 Ağu, 2011 | Sayın Adnan Oktar’ın A9 TV’deki canlı sohbeti (4 Ağustos 2011; 10:00) 04 Ağu, 2011 | Dr. Oktar Babuna, Onur Yıldız, Gökalp Barlan ve Yiğit Turan’ın A9 TV’deki canlı sohbeti (3 Ağustos 2011; 17:00) 04 Ağu, 2011 |

ADNAN OKTAR'LA SABAH SOHBETLERİ

 

Deccaliyet yeri göğü inletirken ''niçin Mehdiyetten bahsediyorsunuz'' demek çok anormal olur. - 1
startIeFix(); endIeFix();

 

Deccaliyet yeri göğü inletirken ''niçin Mehdiyetten bahsediyorsunuz'' demek çok anormal olur. - 2
startIeFix(); endIeFix();

 

Büruc Suresi'nden Mehdiyete ve ahir zamana işaretler. Ahir zamanda Müslümanlara zulüm yapanlar kumanda odalarından Müslümanları nasıl yaktıklarını izliyorlar.
startIeFix(); endIeFix();

 

Peygamberimiz hadisinde yeryüzünün dört meliki olduğunu, beşinci olarak Hz. Mehdi (a.s.) olacağını bildirmiştir.
startIeFix(); endIeFix();

 

Müslümanlara zulüm yapıldığında, tüm İslam aleminin birlik olması farzdır.
startIeFix(); endIeFix();

 

Dünyada, şu an Mehdiyet'in ve deccaliyetin mücadelesi var.
startIeFix(); endIeFix();

 

Seyda Hazretleri de dahil tüm tarikat şeyhleri, Hz. Mehdi (as) geldiğinde tarikatların irşad görevinin son bulacağını söylemektedir.
startIeFix(); endIeFix();

 

Münafıkları teşhis etmenin üstadı Hz. Mehdi (a.s.)'dır.
startIeFix(); endIeFix();

 

Deccalden korunmanın yolu
startIeFix(); endIeFix();

 

İttihad-ı İslam'ın olması için mutlaka Hz. Mehdi (as)'ın manevi liderliği şart.
startIeFix(); endIeFix();

 

Faruk Beşer 'deccal internettir' diyor. Deccalin varlığını kabul etmiyorsun ki niye internete musallat oldun?
startIeFix(); endIeFix();

 

Deccaliyetin hipnozu neredeyse tüm dünyayı etki altına almış durumda. Gerçekleri örtbas eden bir mekanizma, adeta bir büyü işliyor şu an.
startIeFix(); endIeFix();

 

Deccalin çıkış alametlerinin hepsi gerçekleşmiştir. Buna rağmen ''deccal var mı ki?'' demek makul değildir.
startIeFix(); endIeFix();

Peygamberimiz (s.a.v), ahir zamanda Ehl-i sünnet itikatında olduğunu iddia edip İslam'ı yaşamayan gizli deccaller olacağına işaret ediyor.  
startIeFix(); endIeFix();

 

Deccalden Müslümanları kurtaracak olan kişi Hz. Mehdi (as)'dır.
startIeFix(); endIeFix();

 

1546'da kıyamet kopacak diyor Bediüzzaman, ama deccal öyle bir büyü yapmış ki, bazılarının gözleri 70 perdeyle perdelenmiş.
startIeFix(); endIeFix();

 

Müslümanlara zulüm yapıldığında, tüm İslam aleminin birlik olması farzdır.
startIeFix(); endIeFix();

 

Makaleler

Sayın Adnan Oktar Hz. Musa (a.s.)'ın Ahir Zamanda Bulunacak Ahit Sandığını Anlatıyor Ahir zamana ait bazı bilgiler
Sayın Adnan Oktar'ın, konuşmalarında İslam ahlakının hakimiyeti ve Mehdiyet konularına özel yer ayırması, Kuran ahlakının bir gereği ve Peygamberimiz (sav)'in bir sünnetidir Müslümanların bir lideri olması Adetullah'ın gereğidir, ahir zamanda da Müslümanlar Hz. Mehdi (as)'ın manevi liderliği etrafında toplanacaktır
İslam ahlakının dünyaya hakim olması, Kuran'a göre farzdır Dünyadaki Sırlar, Hz. Mehdi (a.s.) Devrinde Ortaya Çıkacaktır
Sayın Adnan Oktar görünmez Mehdi inancının tehlikesini anlatıyor Sayın Adnan Oktar Hz. Mehdi (a.s.)'ın Yüksek Sanat Gücüyle Dünyayı Güzelleştireceğini Anlatıyor
2010 İran Mehdi Konferansı'ndan fotoğraflar Ahir zaman ile ilgili çeşitli gazete kupürleri
Hz. Mehdi'nin çıkışından önce meydana gelecek alametler (ahir zaman alametleri) Sayın Fethullah Gülen hoca efendi'nin Hz. Mehdi ile ilgili sözlerinden bazı derlemeler
Hz. Mehdi (as)'a karşı mücadele edecek olan negatif güçler Mehdi ve Resul farklılığı
 Ahir zamanın Büyük Mehdisi tüm görevlerini yerine getirdikten sonra Hz. İsa (a.s.) ile buluşacaktır İslam alimlerimiz ahir zamanın nuru Hz. Mehdi (a.s.) hakkında ne dediler?
Hz. Mehdi (a.s.)'ın zuhuruna yönelik olarak, Risalelerde yeri olmayan çok yanlış izahlar yapılmaktadır Ahir Zamanın Ashab-ı Sufhaları: Hz. Mehdi (a.s.)'ın Talebeleri

index

 http://blufiles.storage.live.com/y1pPfVFQcA1RrAmPUlywEx54v5COZl-E-eSQjZrmqoUk-vlexCLsxLtTbj2CdgVLKQsn4QzesBjCi0

 

 "Gerçekten, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır." (Yunus Suresi, 9-10) 

 

Türk İslam Birliği hemen oluşturulmalıdır. 
startIeFix(); endIeFix();

 

IRAK » ABD bir mahalleyi böyle yok etti

 

IRAK - ABU GHARIB

 SÖZÜN BİTTİĞİ YER 

zulüm ve ölüm

Geçtiğimiz yüzyıl İslam dünyası için baskı, zulüm, savaş ve çatışmalarla geçen bir yüzyıl oldu. Binlerce masum insan hayatını kaybetti.
startIeFix();

 Artık birlik olma vakti gelmedi mi?
startIeFix(); endIeFix();

 Dünya'yı Koruyan "Uzay Kalkanı"

MADDENİN ARDINDAKİ SIR

DUR

Çözüm Kuran ahlakı 
startIeFix(); endIeFix();
 

İslam Birliği-Yardıma Çağrı

Türk-İslam Birliği tahakküm edici, zorlaştırıcı, bürokratik bir birlik olmayacaktır. “Herkes bize tabi olsun, geri kalanlar da köle gibi olsun” anlamında ezmeye dayalı bir birlik değildir. Düşmanlık yapmak, intikam almak veya bir tehdit unsuru olmak için değil, dünyada barışın tesisi için var olacaktır. Bu bir birlik vesilesiyle her dinin mensubu dilediğince ibadetini yapabilecek, kendi dinince kutsal sayılan her yeri ziyaret edebilecek, malı, canı, namus ve şerefi Türk-İslam Birliği’nin güvencesinde olacaktır.

Bu birlik altında inanmayanlar ve dinsizler de huzur içinde yaşayacaklar, fikirlerini diledikleri gibi ifade edeceklerdir.

İslam Birliği'ne Çağrı

Bugün dünyada 1.2 milyardan fazla Müslüman yaşıyor. Tam 56 ayrı ülkede Müslümanlar çoğunluğu oluşturuyor. Bu ülkelerin bazıları arasında sorunlar, anlaşmazlıklar, hatta savaşlar var. Günümüzde İslam dünyası, olması gereken birliği sağlayabilmiş değil. Bu nedenle de yeterince güçlü değil.

Dahası, gerçek İslam ahlakını tanımlayacak ve öğretecek bir merkez yok... Ve bu durum, sözde İslam adına ortaya çıkarak yanlış modeller öne sürenlere zemin hazırlıyor.

Oysa tüm bu sorunların çözülmesi ve İslam medeniyetinin bir zamanlar olduğu gibi tüm dünyaya ışık tutması mümkün. Bunun yolu, Müslümanların birleşmesinden geçiyor. Birleşmelerinden ve "İslam Birliği"ni kurmalarından...

İslam Birliği'ne Çağrı

Süre: 30 Dakika

 Türk İslam Birliği hemen oluşturulmalıdır.
startIeFix(); endIeFix();
 

endIeFix();

ZALİMLERİN ESERİ GÖRÜNENLER BUNLAR YA GÖRÜNMEYENLER ?

 zulüm ve ölüm

 http://www.islamway.com/gaza/   

 

 

 

 

  FİLİSTİN ZULMÜ

 

 

endIeFix();

 

Şu halde hamd, göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve alemlerin Rabbi Allah'ındır. Göklerde ve yerde büyüklük O'nundur. O, üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
(Casiye Suresi, 36-37)

De ki: "Siz, Allah'ın dışında taptığınız ortaklarınız? gördünüz mü? Bana haber verin; yerden neyi yaratmışlardır? Ya da onların göklerde bir ortaklığı mı var? Yoksa Biz onlara bir kitap vermişiz de onlar bundan (dolayı) apaçık bir belge üzerinde midirler? Hayır, zulmedenler, birbirlerine aldatmadan başkasını vadetmiyorlar. Şüphesiz Allah, gökleri ve yeri zeval bulurlar diye (her an kudreti altında) tutuyor. Andolsun, eğer zeval bulacak olurlarsa, Kendisi'nden sonra artık kimse onları tutamaz. Doğrusu O,Halim'dir, bağışlayandır.
(Fatır Suresi, 40-41)

Rabbinin Yüce ismini tesbih et, ki O, yarattı, 'bir düzen içinde biçim verdi', takdir etti, böylece yol gösterdi. (A'la Suresi, 1-3)

 Osmanlı Geçmişi ve Türk İslam Birliği
startIeFix(); endIeFix();

 

 

TÜRK İS­LAM BİR­Lİ­Ğİ’Nİ TÜM MİL­LE­Tİ­MİZ İS­TE­SİN

 

 

Şüp­he­siz Al­lah, ken­di yo­lun­da, san­ki bir­bir­le­ri­ne ke­net­len­miş bir bi­na gi­bi saf bağ­la­ya­rak mü­ca­de­le eden­le­ri se­ver. (Saf Su­re­si, 4)

 

 

Ve hak­la­rı­na mü­da­ha­le edil­di­ği za­man, bir­lik olup kar­şı ko­yan­lar­dır. (Şu­ra Su­re­si, 39)

 

 

 

Türk-İslam birliği kurulmuş olsa bu çocuklar bu durumda olmazdı

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA MÜSLÜMANLARA UYGULANAN ZULÜM

Dünyanın dört bir yanında müslümanlara uygulunan zulüm, fotoğraflar, gazete küpürleri
Müslümanlara Yapılan Zulüm .com

 

 

 

 

 

TÜRK-İSLAM BİRLİĞİ -VİDEO

 

 

osmanliarmaanimasyonv Türk  İslam Birliği Yolunda

 

 

Bu doğ­rul­tu­da Türk mil­le­ti­ne çok bü­yük gö­rev düş­mek­te­dir. Tür­ki­ye'nin gö­re­vi tüm dün­ya­ya hu­zur, re­fah ve be­re­ket ge­ti­re­cek bu Türk-İslam ale­mi­nin li­de­ri ol­ma­sı­dır. Türk-İs­lam ale­mi­nin li­der­li­ği dün­ya ta­ri­hi­nin en bü­yük va­zi­fe­le­rin­den bi­ri­si­dir. TÜRK MİL­LE­Tİ­NİN EN HA­YA­Tİ GÖ­REV­LE­RİN­DEN Bİ­Rİ BU­DUR. Ya­ni Türk Mil­le­ti ola­rak gö­re­vi­miz sa­de­ce Tür­ki­ye'yi kur­tar­mak de­ğil bü­tün Türk-İs­lam ale­mi­ni kur­tar­mak ve dün­ya ba­rı­şı ve re­fa­hı­nı sağ­la­mak­tır.

Mil­li De­ğer­le­ri Ko­ru­ma Vak­fı Baş­ka­nı
Tar­kan Ya­vaş

 

 

TÜRK İSLAM BİRLİĞİ - YERYÜZÜNE YENİDEN HUZUR,BARIŞ VE SEVGİ GETİRECEKTİR.


Tercüman Gazetesi

 


Star Gazetesi

 


Türkiye Gazetesi

 


Akşam Gazetesi

 


Yeni Şafak Gazetesi

 


Hürriyet Gazetesi

 


Radikal Gazetesi

 


Türkiye Gazetesi

 


Zaman Gazetesi

 


Türkiye Gazetesi

 


Türktime.com

 


Türkiye Gazetesi, 16 Ağustos 2008

 

Taraf Gazetesi

 


Türkiye Gazetesi

 


Türkiye Gazetesi

 


Türkiye Gazetesi

 


Nethaber.com

 


Sabah Gazetesi

 


Vakit  Gazetesi

 


Sabah Gazetesi

 

  

 

tıkla

 

ADNAN OKTAR - Harun Yahya - Hayata Bakışınızı Değiştirecek ...

 

 

 

2008'den 2010'a Türk İslam Birliği Yolunda Yaşanan Gelişmeler

 

TÜM FİLMLER - BEDİÜZZAMAN SAİD NURSİ :: HARUN YAHYA

 

Çözüm Türk İslam Birliği

ŞÜPHESİZ ALLAH, ADALETİ, İYİLİK YAPMAYI, YAKINLARA YARDIM ETMEYİ EMREDER; HAYÂSIZLIĞI, FENALIK VE AZGINLIĞI DA YASAKLAR. O, DÜŞÜNÜP TUTASINIZ DİYE SİZE ÖĞÜT VERİYOR. NAHL,16/90

De ki: "Ey mülkün sahibi Allah'ım, dilediğine mülkü verirsin ve dilediğinden mülkü çekip-alırsın, dilediğini aziz kılar, dilediğini alçaltırsın; hayır Senin elindedir. Gerçekten Sen, herşeye güç yetirensin." (Al-i İmran Suresi, 26)

Yüce Allah Her Şeye Kadirdir Ve Eksikliklerden Münezzehtir

O, amel (davranış ve eylem) bakımından hanginizin daha iyi (ve güzel) olacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O, üstün ve güçlü olandır, çok bağışlayandır. (Mülk Suresi, 2)

Allah dilediğine rızkı genişletir-yayar ve daraltır da. Onlar ise dünya hayatına sevindiler. Oysaki dünya hayatı, ahirette (ki sınırsız mutluluk yanında geçici) bir meta'dan başkası değildir. (Ra’d Suresi, 26)

İyi ve Doğru Kuran’a Göre Bellidir Ve İnsanlar Bununla İmtihan Olurlar

“Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, Kendi nurunu tamamlayıcıdır; kafirler hoş görmese bile. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O’dur. Öyle ki onu (hak din olan İslam’ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile.” (Saff Suresi, 8-9)

       Rabbinin Yüce ismini tesbih et, ki O, yarattı, 'bir düzen içinde biçim verdi', takdir etti, böylece yol gösterdi. (A'la Suresi, 1-3)

"Gerçekten, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'ındır." (Yunus Suresi, 9-10) 

 

Bildiğimizi zannetmemiz, öğrenmemizin en büyük düşmanıdır. (dr.c.bernard)

 

Dünyadaki Acıların Son Bulması İçin Türk İslam Birliği’ni Oluşturmak Bütün Müslümanların En Aciliyetli Görevidir .

 

Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah'tan 'yardım ve zafer (nusret)' ve yakın bir fetih. Mü'minleri müjdele. (Saff Suresi, 13)

...Allah'tan  'yardım ve zafer (nusret)' ve yakın bir fetih...

HİCRİ: 1402 MİLADİ:1981 (Okunan tenvinler sayıldı)

 

Onlar, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, kendi nurunu tamamlayıcıdır; kafirler hoş görmese bile. (Saff Suresi, 8)

Sonra biz, elçilerimizi ve iman edenleri böyle kurtarırız; mü'minleri kurtarmamız bizim üzerimize bir haktır. (Yunus Suresi, 103)

 

Video Galeri

İnsanları inkara sürükleyen, din ahlakından uzaklaştıran, insanlar arasında fitne  ve kargaşa çıkmasını sağlayan her türlü ideoloji ve düşünce sistemi, Deccal’i temsil etmektedir

Dünya imtihan yeridir ve Allah yaratılış gayesine uygun olarak insanları hidayete sevk etmek için salih kullarına değişik yetenek ve ilimler vermektedir. Geçmişte peygamberlerde olduğu gibi ahir zamanda ikinci kez yeryüzüne gelecek olan Hz. İsa'nın ve yine bu dönemde geleceği bildirilen Hz. Mehdi'nin de benzer ilimlere sahip olması kuvvetle muhtemeldir.

Allah'ın yarattığı kader içerisinde her olayın yeri ve zamanı tüm detaylarıyla belirlenmiştir. Bu süre öylesine kesin ölçülerle belirlenmiştir ki, "ne bir an ertelenebilir, ne de bir an öne alınabilir." Elbette kıyamet alametleri ve ahir zaman ile ilgili olayların gerçekleşeceği zamanlar da saniyesi saniyesine Allah Katında tespit edilmiştir.

İttihad-ı İslam, en büyük farzdır.
 
İttihad-ı İslam, en büyük farzdır.

startIeFix(); endIeFix();

 

Bediüzzaman’ın da dediği gibi:

"Kur'an yıldızlarına perde çekilmez. Gözünü kapayan, yalnız kendi görmez, başkasına gece yapamaz"

Allah'ın izni ile

Gerçekçi, akılcı ve vicdanlı düşünen Türk Milleti, 21. yüzyılda tüm insanlığın karanlığını aydınlatacak gerçekleri dünyaya anlatacaktır.

 İttihad-ı İslam

Bediüzzaman İttihad-ı İslam'ı Nasıl Anlatıyor?

 

 

Deccal nasıl tanınır? -1-

Son günlerde özellikle Ortadoğu’da yaşanan çatışmalar ve oluşan gerilim ortamı, hadislerde fitnesinin tüm dünyayı saracağı haber verilen Deccal’in çıkışının gerçekleşmiş olabileceğinin bir işaretidir. Peki tüm fitnelerin arkasında sinsice gizlenen Deccal nasıl tanınır? Cevabını 3 bölümlük yazı dizimizde bulacaksınız.
 
Deccal kelimesi pek çok kişi tarafından duyulmuş olsa da ne anlama geldiği tam olarak bilinmeyebilir. Çünkü insanların büyük bir bölümü bu konuda çok sınırlı bilgiye sahiptir. Oysa Deccal, Peygamberimiz (sav)’in kıyamet gününün yaklaştığına işaret eden hadislerinde, hakkında çok fazla detay verilen son derece önemli bir kavramdır. Bu yazının amacı da Deccal’i hadislerde bildirilen tüm özellikleriyle tarif etmek, Peygamberimiz (sav)'in dikkat çektiği bu şeytani gücün yakından tanınmasına vesile olmaktır.

 
1-Deccal kelimesinin anlamı nedir?
 
Arapça bir kelime olan Deccal, “yalancı, hilekar; zihinlerde, iyi ile kötüyü, hak ile batılı karıştıran;  bir şeyi yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen; her yeri dolaşan kötü ve uğursuz kişi” gibi anlamlara sahiptir.
 
2-Hadislerde geçen Deccal kavramı neyi ifade etmektedir?
 
Deccal kavramı, Ahir Zamanda gelecek olan Hz. İsa ve Hz. Mehdi'nin karşısında yer alıp, inkarın insanlar arasında yayılması için mücadele edecek, insanları kötülüğe sürükleyecek en büyük negatif gücü ifade etmektedir. Hadislerde genelde bir kişilik olarak tasvir edilmektedir, ancak bu bir kişi olabileceği gibi, şiddete ve vahşete yönlendiren, şeytani özelliklere sahip ve insanları zulme uğratan bir ideoloji de olabilir. Nitekim Deccal’i anlatan pek çok hadiste çeşitli benzetmelerle tarif edilen özellikler, bir ideolojinin özellikleri olarak değerlendirildiğinde netlik kazanmaktadır. Bu durumda insanları inkara sürükleyen, din ahlakından uzaklaştıran, insanlar arasında fitne ve kargaşa çıkmasını sağlayan her türlü ideoloji ve düşünce sistemi, Deccal’i temsil etmektedir. Deccal'i temsil eden bu sistem genel olarak Deccaliyet olarak isimlendirilmektedir.

İnsanları inkara sürükleyen, din ahlakından uzaklaştıran, insanlar arasında fitne ve kargaşa çıkmasını sağlayan her türlü ideoloji ve düşünce sistemi, Deccal’i temsil etmektedir.


3- Deccaliyet nası bir ideolojidir?

Deccaliyet, din ahlakına karşı olarak ortaya çıkmış tüm batıl felsefeleri ve fikir akımlarını kapsayan bir ideolojik sistemdir. Deccal, insanları din ahlakından uzaklaştırmak için tüm bu felsefeleri kullanacaktır. Bugün yeryüzündeki din karşıtı en büyük fitnelerden biri, materyalizm ve materyalizmden türeyen çeşitli ideoloji ve akımlardır. Bu akımların sözde bilimsel çıkış ve dayanak noktası olan düşünce ise Darwinizm'dir. Darwinizm, ortaya atıldığı tarihten itibaren din karşıtı ideoloji ve akımların temel dayanak noktası haline gelmiş, bu ideolojileri savunanlar tarafından adeta bir din haline getirilmiştir. Bu yönü ile Darwinizm, Deccal'in de en çok kullanacağı ideoloji olacaktır.

Darwinizm'in, Ahir Zamanda Deccal'in dini haline geleceğine büyük İslam alimi Bediüzzaman Said Nursi şu açıklaması ile dikkat çekmiştir:

Tabiiyyun (tabiatçılık, Darwinizm), maddiyyun (maddecilik, materyalizm) felsefesinden tevellüd eden (kaynaklanan) bir cereyan-ı Nemrudane (inkarcı akım), gittikçe ahir zamanda felsefe-i maddiye (materyalizm felsefesi) vasıtasıyla intişar ederek (güçlenerek) kuvvet bulup, uluhiyeti (Allah'ın varlığını) inkar edecek bir dereceye gelir...1

Bu ideoloji, aynı zamanda adeta bir büyü gibi kitlelere etki eden, tüm saçmalığına ve yanlışlığına rağmen takipçileri olan, hatta kendi içinde çeşitli mezhepleri bulunan bir fikir sistemidir.

4-Deccaliyet konusunun önemi nereden kaynaklanmaktadır?

Ahir Zamanın anlatıldığı hadislerde, yeryüzünde kötülüğü organize edecek olan Deccal'in çıkışı, kıyametin büyük alametlerinden biri olarak haber verilmektedir. Bununla birlikte Peygamberimiz (sav) bir hadisinde, "Allah, Hz. Adem'i yaratmış olduğu günden bu yana, Deccal'in fitnesinden daha büyük bir fitne olmamıştır." 2 sözleriyle Deccal'in fitnesinin büyüklüğüne dikkat çekmiş ve tüm insanları bu tehlikeye karşı uyarmıştır. Bir başka hadiste ise "Allah'ın gönderdiği her peygamber ümmetini Deccal ile uyardı." 3 sözleriyle Deccal'in fitnesinin yalnızca Müslümanlar için değil tüm insanlar için büyük bir tehlike olduğuna işaret edilmiştir.

Yine bazı hadislerde Deccal'in fitnesinin tüm dünyayı saracağı bildirilmektedir. Bunun bir işareti de her dinden, her milletten, her inançtan bu sisteme uyanların olacağıdır. Bu fitne çok büyük ve kapsamlı olduğu için pek çok insan bilerek veya bilmeyerek bu tuzağa düşecektir.

5-Deccal sisteminin hedefi nedir?

Bu sistemin ana hedefi, insanları imandan, güzel ahlaktan, sevgiden, şefkatten uzaklaştırıp, onları sevgisiz, saldırgan, vahşetten ve şiddetten zevk alan kişiler haline getirmek, medeniyetleri birbirine düşürmek ve bu şekilde dünyayı kanlı bir savaş alanına çevirebilmektir. Ancak bu planın hiçbir zaman gerçekleşmeyeceği asla unutulmamalıdır. Bu, Allah'ın iman edenlere bir vaadidir:

De ki: "Hak geldi, batıl yok oldu. Hiç şüphesiz batıl yok olucudur." (İsra Suresi, 81)
Hadislerde yer alan bilgilere göre, Hz. İsa'nın yeniden yeryüzüne gelmesi, Hz. Mehdi'nin zuhuru ve Deccal'in ortaya çıkması aynı dönem içinde olacaktır. Bu dönem; din ahlakının yaşanmadığı, ahlaksızlığın, karmaşanın, savaşların, çatışmaların çok yaygınlaştığı, terörün, cinayetlerin ve şiddetin günlük hayatın parçası haline geldiği bir dönem olacaktır. Tarih boyunca dünya üzerinde anarşi ve kargaşanın yaşandığı dönemler olmuştur, ancak Deccal’in neden olduğu karmaşa ve kaos ortamı, tarihin hiçbir döneminde eşi görülmemiş büyüklükte olacaktır.

Ayrıca Peygamberimiz (sav), bir hadis-i şerifinde Deccal'in bir yüzyıl başında çıkacağını bildirmiştir:

Dünya kurulduğundan beri her yüzün başında önemli bir olay olmuştur. BİR YÜZÜN BAŞLARINDA DA DECCAL ÇIKAR ve Meryem oğlu İsa nüzul ederek (yeryüzüne inerek) onu yok eder.4

Peygamberimiz (sav) bir başka hadisinde ise şöyle bildirmektedir:

Bu ümmetin ömrü BİN SENEYİ  GEÇECEK, fakat BİN BEŞ YÜZ  SENEYİ aşmayacaktır...5 

Peygamber Efendimiz (sav), ümmetin ömrünün 1500 seneyi geçmeyeceğini bildirdiğine ve içinde bulunduğumuz yıllar da hicri 1400’lü yıllar (Hicri 1400 = Miladi 1980) olduğuna göre, bu büyük olayların meydana gelişinin içinde bulunduğumuz döneme işaret ediyor olması muhtemeldir. (En doğrusunu Allah bilir)

Günümüzde Ortadoğu'da yaşananlar Deccal'in fitnesinin bir parçası mı?


6- Deccal Şu Anda Çıkmış Olabilir mi?

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Deccal'in çıkış alametleri olduğunu bildirdiği olayların birbiri ardınca gerçekleşmiş olması, Mesih Deccal'in ortaya çıktığını işaret eden alametler olarak kabul edilmektedir. Gerek yakın tarihte gerçekleşen alametler gerek içinde bulunduğumuz dönemde Dünya üzerinde yaşanan olaylar, Peygamberimiz (sav)'in ve İslam alimlerinin, Mesih Deccal'in ortaya çıkacağı tarih ve yapacağı faaliyetler hakkında verdikleri bilgilerle tam olarak mutabıktır.

Büyük İslam alimi Said Nursi "...Deccal, büyük bir baskı ve büyük bir zulüm ve büyük bir şiddet ve dehşet ile hak ettiklerinden büyük bir iktidar görünür." (Şualar 469) sözleriyle Deccal'in gücünün ve iktidarının şiddete ve baskıya dayalı olduğunu bildirmektedir. Son zamanlarda yeryüzünde iyice artan ve şimdiye kadar benzeri olmamış bir boyuta ulaşan şiddet, anarşi, kargaşa, katliamlar ve terör olayları ise Deccal'in faaliyet halinde olduğuna ve tüm bunları adeta yönettiğine işaret etmektedir.

 7- Deccal şu anda çıkmış olabilir mi?

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Deccal'in çıkış alametleri olduğunu bildirdiği olayların birbiri ardınca gerçekleşmiş olması, Mesih Deccal'in ortaya çıktığını işaret eden alametler olarak kabul edilmektedir. Gerek yakın tarihte gerçekleşen alametler gerek içinde bulunduğumuz dönemde Dünya üzerinde yaşanan olaylar, Peygamberimiz (sav)’in ve İslam alimlerinin, Mesih Deccal'in ortaya çıkacağı tarih ve yapacağı faaliyetler hakkında verdikleri bilgilerle tam olarak mutabıktır. Büyük İslam alimi Said Nursi "...Deccal, büyük bir baskı ve büyük bir zulüm ve büyük bir şiddet ve dehşet ile hak ettiklerinden büyük bir iktidar görünür." 6  sözleriyle Deccal'in gücünün ve iktidarının şiddete ve baskıya dayalı olduğunu bildirmektedir. Son zamanlarda yeryüzünde iyice artan ve şimdiye kadar benzeri olmamış bir boyuta ulaşan şiddet, anarşi, kargaşa, katliamlar ve terör olayları ise Deccal’in faaliyet halinde olduğuna ve tüm bunları adeta yönettiğine işaret etmektedir.

8-Günümüzde Ortadoğu’da yaşananlar Deccal’in fitnesinin bir parçası mı?

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Deccal'in tüm kesimlere farklı metodlarla yaklaşacağı ve onları birbirlerine düşürerek yeryüzünde büyük bir fitne ve bozgunculuk çıkarmaya çalışacağına işaret edilmektedir. Deccal'in bazı kesimlere oynamaya çalıştığı oyuna göre, Ahir Zamanda beklenen müjdeli gelişmelerin gerçekleşebilmesi için, bunun öncesinde medeniyetlerin birbirine düşman olup yeryüzünde büyük bir savaş yaşanması gerekmektedir. Bu amaçla Deccal bazı grupları Hz. İsa'nın gelişine kadar pek çok ön şartın oluşması gerektiğine, bunlardan en önemlisinin de dünyada savaş, kargaşa ve anarşi ortamının yaşanması olduğuna inandırmaya çalışmaktadır. Etkisi altına aldığı insanlara, Mesih'in gelişinden önce barışı vaaz etmenin sözde bir delalet, kutsal kitapların sözüne karşı gelmek ve hatta Deccallik olacağına inandırmakta, bu yolla Ortadoğu'da gerilimin düşürülmemesi gerektiğine ikna etmektedir.7 Bu doğrultuda savaş karşıtı ülkeleri ve barış hareketlerini Deccal hareketi olarak göstermekte, Mesih gelene kadar asla barış olmaması için bölgedeki savaş ortamının mutlaka sürmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Dolayısıyla günümüzde Ortadoğu topraklarında yaşanan gelişmelerde Deccal'in fitnesinin önemli bir rolü olduğunu söylemek mümkündür. (En doğrusunu Allah bilir) Ancak bununla birlikte unutulmaması gereken bir konu ise, tüm bu gelişmelerin bir kader dahilinde Allah'ın izniyle gerçekleştiğidir.

9-Deccal ortaya çıktığında hemen tanınacak mı?

Günümüz dünyasında yaşananlar her    ne kadar Deccal'in sessizce faaliyetlerine başladığını gösteriyor olsa da, Deccal'in bizzat kendisi henüz tanınmamaktadır. Bunun sebebi ise Deccal'in türlü aldatmacalar ve hilelerle kendisini insanlara farklı şekilde tanıtmasıdır. Bu nedenle negatif bir güç olduğu da hemen anlaşılamayacak ve hemen tanınamayacaktır. Ayrıca hadislerde Hz. İsa'nın Deccal'i arayacağı haber verilmekte ve bu da Deccal'in bir süre saklanacağına işaret etmektedir.

10-Deccal nasıl saklanacak?

Peygamberimiz (sav), Deccal'in gizlilik içinde hareket edeceğine şöyle işaret etmiştir:

"Deccal yola çıkıp ilk defa Dımşk şehrinin doğuya bakan kapısının yanına gelecek... ARANACAK, FAKAT YAKALANMAYACAK... Sonra Kisve nehrinin sularının yanında görülecek... ARANACAK, NE TARAFA GİTTİĞİ BİLİNMEYECEK..." 8

Hadis-i şerifte, "Deccal'in aranacağının, ancak bulunamayacağının" bildirilmiş olması, gizli olarak hareket edeceğini göstermektedir. Deccal, açık olarak ortaya çıkacağı dönem gelinceye kadar fazla dikkat çekmeden, yavaş ve derinden faaliyet gösterecektir. Bu dönem boyunca, Deccal ve taraftarları için gizlilik esas olacak, bu amaçla gizli teşkilatların desteğini alacaktır. Bu gizliliğin bir gereği olarak Deccal, derin devletler oluşturup onların başına geçecek, adeta "görünmez bir güç" gibi hareket edecektir. Bu sayede sinsi bir şekilde bozgunculuğu organize edecektir.

Günümüzde Ortadoğu topraklarında yaşanan gelişmelerde Deccal'in fitnesinin önemli bir rolü olduğunu söylemek mümkündür.


11- Deccal nerede ortaya çıkacak?

Hadislerde Hz. İsa'nın, Deccal'i Beytü'l Makdis yakınlarında yok edeceği haber verilmektedir:

"... Müteakiben  Hz. İsa, DECCAL'İ ARAR ve nihayet BEYTÜ'L MAKDİS'E (MESCİD-İ AKSA) YAKIN BİR YER olan Bab-ü Lüdd (Lüdd Kapısı) denilen mevkide yetişerek, ONU YOK EDER."9

 "İsa (a.s) Deccal ile Lüdd kapısında (BEYTÜ'L MAKDİS'E YAKIN BİR BELDE) karşılaşır ve onu yok eder."10

Bu hadislere göre, Deccal Beytü'l Makdis yakınlarında bulunacaktır. Beytü'l Makdis, şu anki Mescid-i Aksa'nın da içinde olduğu Harem-i Şerif'in bulunduğu kutsal alana verilen addır. Bu da Deccal'in faaliyet merkezinin Mescid-i Aksa ve çevresinde olacağına işaret etmektedir.

Deccal’in Savaşı Hüsranla Sonuçlanacaktır

Deccal'in insanları din ahlakından uzaklaştırmak için yürüttüğü savaş, Allah'ın izniyle, samimi olarak iman edenler üzerinde etkili olmayacaktır. Karşısına çıkan her olayı Kuran ahlakı ile değerlendiren, Peygamberimiz (sav)'in sünnetini kendisine rehber edinmiş bir Müslüman, Allah'ın bir nimeti olarak iyiyi kötüden ayırt edecek güçlü bir vicdana ve akla sahip olur. Kuran ayetleri doğrultusunda düşüneceği için, bir olayın neden olabileceği yarar veya zararları, zamanında fark edip gereken tedbirleri en güzel şekilde alabilir. Bu nedenle Deccal çıktığında da salih müminler, Allah'ın izniyle onu hemen tanıyacak ve gerekli tedbirleri alacaklardır.

Sevgili Peygamberimiz (sav) hadislerinde, müminlere Deccal'in fitnelerinden ve oyunlarından nasıl korunmaları gerektiğini şöyle haber vermiştir:

Hz. Peygamber (sav), Deccal'in çıkışından önceki kıtlıktan ve zorluklardan bahsediyordu. Bu arada ashab:

"Ya Resulullah! O gün hangi şey daha hayırlıdır?" diye sordular.

"Ehlini sulayan güçlü bir genç. O gün yiyecek bir şey yoktur," buyurdular. Ashab-ı Kiram:

"O halde o gün müminlerin yiyeceği nedir?" diye sordular. Cevaben Hz. Peygamber (sav):

"Tesbih, tekbir, tehlildir," buyurdular. 

(Tesbih: En güzel sıfatlarıyla Allah'ın ismini anmak)

(Tekbir: Allah'ın en Yüce ve Büyük olduğunu anmak)

(Tehlil: Allah'ın bir ve tek olduğunu, O'ndan başka İlah olmadığını anmak.)

Peygamberimiz (sav)'in bu hatırlatması müminler için çok önemli bir rehberdir. Nitekim, Kuran'da da Peygamberimiz (sav) döneminde müşrikler ve inkarcılarla mücadele ettikleri bir sırada- iman edenlere kurtuluş bulmaları için "Allah'ı çokça zikretmeleri" bildirilmiştir:

Ey iman edenler, bir toplulukla karşı karşıya geldiğiniz zaman, dayanıklılık gösterin ve Allah'ı çokça zikredin. Ki kurtuluş (felah) bulasınız. (Enfal Suresi, 45)

KAYNAKLAR:

1. Mektubat, s. 55
2. Medineli Allame Muhammed B. Resul El-Hüseyni el Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayıncılık, Genişletilmiş 8. Baskı, İstanbul, s.225
3 Sahih-i Buhari, Fiten 27
4. Suyuti, Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, s. 90
5. El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 299
6. Şualar 469
7. Evanjelizm Beyaz Sarayın Gizli Dini, İsmail Vural, s. 23 (Grace Hallsell, Prophecy and Politics: Militant Evangelists on the Road to Nuclear War)
8. Sahabi b. Mutemer'den rivayet edilmiştir; El Berzenci, Kıyamet Alametleri, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 213
9. Sahih-i Müslim, c. 4/2251-2255; İmam Şarani, Ölüm, Kıyamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yayınevi, sf. 491
10. Sahih-i Müslim; Büyük Fitne Mesih-i Deccal, Saim Güngör, Pamuk Yayınları, İstanbul, s. 104

16 Nisan 2007 Harun Yahya

Darwinist Diktatörlüğün Zulmüne Son Verilmelidir

DARWİNİST ALDATMACA, TÜM İNSANLIK ADINA BÜYÜK BİR UTANÇTIR. İNSANLAR, 150 YILDIR, RESMİ BİR İDEOLOJİ OLARAK DARWİNİZM`E İNANMAYA MECBUR EDİLMİŞLERDİR.
ARTIK DÜNYANIN DARWİNİZM YALANI İLE ALDATILMASINA SON VERİLMELİDİR.

Darwinistler,

Yaratılışı ispat eden 100 MİLYON FOSİLİ GİZLEMİŞLERDİR.
ARA FOSİL OLMADIĞINI insanlardan SAKLAMIŞLARDIR.
TEK BİR PROTEİNİN BİLE TESADÜFEN MEYDANA GELEMEYECEĞİNİ GİZLEMİŞ ve insanları ``yaşam tesadüfen meydana geldi`` yalanına inandırmışlardır.
İnsanın evrimine SAHTE KAFATASLARINI delil göstermişlerdir.
SAHTEKARLIK YAPMIŞLARDIR. Sahte fosiller üretmişler, bunları müzelerde pervasızca on yıllarca sergilemişlerdir.^
SAHTELİĞİ AÇIKÇA ANLAŞILAN ATIN EVRİMİ SERİSİNİ okul kitaplarında evrime delil olarak göstermişlerdir.
AĞAÇ KÜTÜKLERİNE YAPIŞTIRIP resmini çektikleri SANAYİ DEVRİMİ KELEBEKLERİNİ doğal seleksiyonla evrimleşmeye delil olarak göstermeye çalışmışlardır.
Yaratılışın kesin delili olan KAMBRİYEN FOSİLLERİNİ TAM 70 YIL SAKLAMIŞLARDIR.
Bilimsel olarak imkansız olmasına rağmen, MUTASYONLARIN VE DOĞAL SELEKSİYONUN YENİ CANLILAR OLUŞTURDUĞU YALANINI ortaya atmışlardır.BÖYLE BİLİM OLMAZ.

150 yıldır süregelen Darwinist diktatörlüğün zulmüne son verilmelidir. Darwinizm yalanının ortadan kaldırılması ve bu diktatörlüğün baskısının yok edilmesi için her türlü cesurca önlem alınmalıdır. Cesaret ve kararlılıkla karşı konulmalı, Darwinist diktatörlüğe daha fazla boyun eğilmemelidir. Darwinizm yalanı ile, geçtiğimiz iki yüzyıl boyunca bütün insanlar aşağılanmışlardır. BU AŞAĞILANMA ARTIK SONA ERMELİDİR. okullarda eğitimi mecburi olmaktan çıkarılmalıdır.
Bu ilkel pagan dininin sahtekarlıkları kullanarak yaptığı yaygaralara boyun eğilmemelidir.
Bu ilkel pagan dininin yalanlarının insanlarımıza dayatma olarak zorla öğretilmesi kabul edilmemelidir.

Darwinizm ancak okullarda bir ibret belgesi, bir tarih bilgisi dersi olarak yer alabilir. ``Tarih boyunca insanlarımız nasıl aldatıldı?`` başlığı altında, bir utanca şahit olmak, ancak yeniden aynı hataya düşmemek için öğretilebilir. Bunun dışında Darwinizm`i okullarda okutmak, insanlara zorla bu pagan dinini dayatmak, milletleri aşağılamaktan başka bir şey değildir.

DARWİN İLERİDE KENDİSİNİN YENİLECEĞİNİ BİLİYORDU:

Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse, NEDEN SAYISIZ ARA GEÇİŞ FORMUNA RASTLAMIYORUZ? Neden bütün doğa bir KARMAŞA HALİNDE DEĞİL DE, TAM OLARAK TANIMLANMIŞ VE YERLİ YERİNDE? Sayısız ara geçiş formu olmalı, fakat niçin yeryüzünün sayılamayacak kadar çok katmanında GÖMÜLÜ OLARAK BULAMIYORUZ?.. Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka BÖYLE BAĞLANTILARLA DOLU DEĞİL? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de BU BENİM TEORİME KARŞI İLERİ SÜRÜLECEK EN BÜYÜK İTİRAZ OLACAKTIR. (Charles Darwin, Türlerin Kökeni (The Origin of Species), s. 172, 280)

Harun Yahya Külliyatı, Evrim Teorisinin Çöküşünü Ortaya Koymakta, Yaratılış Gerçeği`nin Delillerini Sergilemektedir

Yazarın bugüne kadar kaleme aldığı kitaplarının sayısı yaklaşık 300`dür. Bu kitaplar 48.000 sayfa ve 35.500 resimden oluşmaktadır. Bunların 7.000 sayfa ve 6.000 resimlik bölümü Evrim Teorisinin çöküşünü konu almaktadır.

Adnan Oktar'ın, Harun Yahya müstear ismi ile kaleme aldığı kitaplara ve bunlardan yararlanılarak hazırlanan belgesellere,
harunyahya.org, harunyahya.net, harunyahya.com, harunyahya.tv adreslerinden ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

 

Harun Yahya

Bu ilkel pagan dininin

Darwinizm bilim değil, bir PAGAN DİNİDİR.
Dünya, bu pagan dininin etkisiyle yıllarca aldatılmıştır.


ARTIK BU ALDATMACANIN ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR.

Türk Milleti Darwinizm'in Tuzağını Bozmuştur

Bir parça demiri, plastiği, bakırı bir çölün ortasına bırakıp gitseniz. Belli aralıklarla da buraya gelip baksanız. Bunların son model bir otomobile dönüştüğünü görmeniz mümkün müdür?Doğrusu akılcı olan demirin paslanması, plastiğin deforme olması, bakırın da oksitlenmesi değil midir?Buna Darwinistlerin verdiği cevap sizin verdiğiniz cevabın tam tersi, bunu biliyor muydunuz? Yani Darwinistler dağınık, düzensiz, cansız maddelerin zaman içinde tesadüflerin yardımıyla düzenli, canlı ve kompleks varlıklara dönüşebileceklerini iddia etmekteler. Bu iddia şuna benzemektedir.^

Evrimciler yukarıda saydığımız bu malzemelerin zaman içinde tesadüfen bir bisiklet, sonra yine şuursuz rastlantılarla otomobil, daha sonra tamamen başıboş süreçlerle kamyonet ve en sonunda bir tır olabileceğini, hem de "aynı malzemeleri kullanarak" olabileceğini iddia ederler.Türk Milleti keskin zekasıyla ve üstün feraseti ile birçok dünya milletinin düştüğü tuzağa düşmemiş, Darwinizm'in ne kadar mantıksız ve bilim dışı bir görüş olduğunu anlamış. Büyük Türk Milleti bu tuzağı bozup dünyayı Darwinizm safsatasından kurtaracak manevi güce sahiptir.

 

 

Harun Yahya

Yüce Allah Her Şeye Kadirdir Ve Eksikliklerden Münezzehtir

Türk Milleti Milli Birlik ve Beraberlik İçinde Darwinizm'le Mücadele Etmektedir

Sistemli Bir Programla Bu Günlerde Uygulamaya Konan Türk Gençliğine Yönelik Dış Destekli Darwinist Propagandaya Dikkat!

Simsiyah Karanlığın İçinde Işıl Işıl Bir Dünyayı Göze İhtiyaç Duymadan Seyreden Kim?

Evrim Teorisi'nin Kurucusu Charles Darwın'in Sapkın Görüşleri Ve Hezeyan Dolu İzahları

Darwınizm, Komünizm Ve Terör Bir Bütündür

Darwınizm, Komünizm Ve Terör İç İçedir

Darwinistler Artık Ümitlerini Amerikalı İthal Pagan Rahiplerine Bağladılar

Bilim Teknik Dergisi Bugünün Sorunlarını (Belalarını) Anlamak İçin 150 Yıllık Kılavuz Evrim Teorisidir Demiş. Darwinizmden Kaynaklanan Belalar: Komünizm, Faşizm, Satanizm, PKK ve Terör. Bütün Bu Sapık İdeolojilerin Kökeni Darwinizme Dayanmaktadır

İnsan Evrim Geçirmemiştir... Delil Sanılan Tüm Kafatasları Artık İptal Edildi!

Zulme Karşı Duyarsız Olmak, Zulmedenlere Ortak Olmaktır

Yakininizi Güçlendirmek İçin İman Hakikatlerini Okuyun

Yaratılış Amacınızın Ne Olduğunu Biliyor musunuz?

Vay Garibanlar Vay!  

Harun Yahya

 

 

O Allah ki, yaratandır, (en güzel bir biçimde) kusursuzca var edendir, 'şekil ve suret' verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O, Aziz, Hakimdir.(Haşr Suresi, 24)

 

 

Harun Yahya

Makaleler

Avrupa'da en hızlı yayılan din İslam  Avrupa ve İslam
İslam'ın hızlı yayılışının Türkiye'ye faydası ABD - The Boston Globe: Müslüman dünyasında yaratılışçılık yükselişte
İslam dünyasında yaratılışçılık yükseliyor ( ABD - The New York Times - 3 Kasım 2009 ) Dünya çapında İslam'ın yükselişi
Mekke’de doğan İslamiyet dünyaya nasıl yayıldı? Dünyanın en büyük dini artık İslam
Hz. Mehdi (a.s.)' ın zuhurunun, Hz. İsa (a.s) 'ın ise nüzulünün beklendiği ahir zamanda devlet adamlarında Allah'a ve dine yöneliş hızlanmıştır New York Times'ın ortaya koyduğu gerçek: Dünyada Kuran ahlakı hızla yayılıyor
 İslamiyet’in yabancılar üzerinde uyandırdığı hayranlık 21. Yüzyılda ekonominin öncüleri İslam ülkeleri olacak

 

Makaleler

Deccaliyetin fitne ve katliamlara sebep olacağı hadislerde bildirilmiştir Deccali sistem olan masonluk, Allah’ı inkar eder ve şeytana tapar
Deccalin oyunu sona erdi - 1- Ahir zamandaki büyük kuraklık, deccaliyetin İslam'a karşı saldırıya geçtiğinin alametidir
Deccal'in karakterini teşhis edebilmek Deccal nasıl tanınır? -1-
Bediüzzaman Said Nursi'nin, deccalin, Darwinizm ile dünyayı aldatmasına işaret eden sözleri Müslümanlar ve Museviler Hz. Mehdi (as)'ın yani Kral Mesih'in Gelişini Açıkça Müjdelemeli, Deccaliyetin Oyununa Gelmemelidirler
 Deccalin organize ettiği dinsizlik fitnesi İran ve İsrail arasında savaş olmayacak, yalan haberlerle gündemin meşgul edilmesi doğru değil
Deccalin oyunu sona erdi - 2- Her gün deccaliyetin faaliyetleri anlatılırken, Mehdiyetin anlatılmaması olmaz
Deccal nasıl öldü? ( 5 ) Deccal nasıl tanınır? -3-
Darwinizm ahir zamanda yerle bir olacağı kaderde belli olan batıl bir inançtır

HAYKIRIŞ

 Âlemlerin Rabbi Allah'a sonsuz hamd-ü senâ, O'nun en büyük elçisi olan Hazreti Muhammed (aleyhisselâtü vesselâm)'a, diğer enbiya ve mürselin efendilerimize, Hakk'ın mükerrem ibâdı olan melâike-i kirama, yer ve gök ehlinden salih kullara da Cenab-ı Allâmü'l Guyûb'un ilmi ve malûmatı adedince selât-ü selam olsun

index

 

 

Türk İslam Birliğinde ırk üstünlüğü iddiası yoktur

Türk- İslam Birliği Yolunda

“Tüm dünyada yaşanan sorunların çözülmesi için demokratik esaslara ve hukukun üstünlüğü prensibine dayanacak bu birliğin kurulması acildir. Dünya, bugün bu birliğe muhtaçtır. Bu birliğin kurulması, tüm dünyada güzelliklere vesile olacaktır.”

Kur’an, gelecekte gerçekleşecek olan bazı olayları haber verir. Bu olayların zaman içinde gerçekleşmesi, Kur’an’ın mucizelerindendir. Kur’an ayetlerinde bildirilen haberlerden biri de Kur’an ahlakının yeryüzünde hakim olacağıdır.

Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Oysa Allah, Kendi nurunu tamamlayıcıdır; kafirler hoş görmese bile. Elçilerini hidayet ve hak din üzere gönderen O’dur. Öyle ki onu (hak din olan İslam’ı) bütün dinlere karşı üstün kılacaktır; müşrikler hoş görmese bile. (Saf Suresi, 8-9)

Samimi iman sahiplerinin yeryüzüne mirasçı kılınacakları da Kur’an’da haber verilen İlahi bir buyruktur. Bu konudaki Kur’an ayetlerinden bazıları şöyledir:

Ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Müşrikler istemese de O dini (İslam’ı) bütün dinlere üstün kılmak için elçisini hidayetle ve hak dinle gönderen O’dur. (Tevbe Suresi, 32-33)

Biz ise, yeryüzünde güçten düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve mirasçılar kılmak istiyoruz. (Kasas Suresi, 5)

Ve sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve daha ayak basmadığınız bir yere mirasçı kıldı. Allah, her şeye güç yetirendir. (Ahzab Suresi, 27)

Ve seveceğiniz bir başka (nimet) daha var: Allah’tan ‘yardım ve zafer (nusret)’ ve yakın bir fetih. Mü’minleri müjdele. (Saff Suresi, 13)

Şüphesiz, Biz sana apaçık bir fetih verdik. Öyle ki Allah, senin geçmiş ve gelecek (her) günahını bağışlasın, üzerindeki nimetini tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola yöneltsin. Ve Allah, sana ‘üstün ve onurlu’ bir zaferle yardım etsin. (Fetih Suresi, 1-3)

“Ve onlardan sonra sizi o arza mutlaka yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan korkana ve tehdidimden korkana ait (bir ayrıcalıktır).” (peygamberler) Fetih istediler, (sonunda) her zorba inatçı bozguna uğrayıp -yok oldu- gitti. (İbrahim Suresi, 14-15)

Peygamberimiz’e (sav) Kur’an’ın vahyedilmesinden yaşadığımız döneme kadar, ayetlerde belirtildiği anlamda dünya çapında İslam ahlakı hakim olmamıştır. İslam ahlakı çok geniş topraklara yayılmış ancak yeryüzünün tamamında bir hakimiyet gerçekleşmemiştir. Allah’ın bu vaadinin ilerleyen yıllarda gerçekleşmesi beklenmektedir. Peygamberimiz’in (sav) hadisleri incelendiğinde de İslam ahlakının dünyada hakim olacağı dönemin oldukça yaklaştığı anlaşılır. (Kuşkusuz doğrusunu Rabb’im bilir.)

Bu dönem, barışın, adaletin, özverinin, yardımseverliğin en yoğun yaşandığı, kutlu bir dönem olacaktır. Bu paylaşmanın sonunda herkes eşit refah seviyesine ulaşacak, açlık, sefalet gibi sorunlar çözüm bulacaktır.

Bugün İslam dünyasının çarpık akımlardan, hurafe ve aşırılıklardan arındırılarak, Kuran’a dayalı bir İslam anlayışı ile yeniden eğitilmesi, Gazali’nin ifadesiyle “ihya edilmesi” gerekmektedir. Tüm dünyada yaşanan sorunların çözülmesi için demokratik esaslara ve hukukun üstünlüğü prensibine dayanan bir birliğin, Türk – İslam Birliği‘nin kurulması acildir. Dünya, bugün bu birliğe muhtaçtır. Türk – İslam Birliği’nin kurulması, tüm dünyada güzelliklere vesile olacaktır.

Söz edilen birlik konusunda, bugüne kadar neredeyse hiç seslendirilmemiş hatta düşünülmesi garip karşılanmış fikirler ortaya atılmakta, Türk İslam dünyasında çeşitli yetkililer, İslam ülkelerinin birlik olması gerektiği konusunda daha önce kendilerinden duyulmamış açıklamalar yapmaktadırlar. Son zamanlarda Türk – İslam Birliği, İslam dünyasında diplomatik düzeyde yapılan tüm toplantılarda temel konu olarak işlenmekte, Müslüman aleminin dört bir yanından birlik sesleri yükselmektedir.

60 dan fazla ülkeyle aramızdaki vize uygulamasının kaldırılmış olması, toplantı ve konferanslarda birlik ve beraberlik mesajları verilmesi Türk İslam Birliği’nin ütopya değil, beklenen bir oluşum olduğunun kanıtıdır. Son dönemde Türk İslam Birliği ve bu birliğin liderinin Türkiye olması gerektiği konusunda en çarpıcı açıklamalar ise, Arap dünyasından gelmektedir. Arap dünyasının en etkili gazetelerinden Londra merkezli El Kuds El Arabi Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdulbari Atwan’ın, Haber Vaktim Dış Haberler Müdürü M. Nedim Aslan’a yaptığı açıklama şöyledir:

“Türkiye, Avrupalı olmadığını anladı. Türkiye bir Ortadoğu ülkesi. Ortadoğulu olmak suç değil, utanç duyulacak bir şey değil. Siz 600 yıl boyunca dünyayı yönettiniz. Türkiye tüm Avrupa’dan daha büyük. Avrupa Türkiye’den korkuyor. Türkiye köklerine geri döndüğünde daha güçlü olacak. Bugün Türkiye’de işleyen bir demokrasi var. Güçlü ekonomisi, özgür medyası, demokratik bir hükümet ve farklı düşünceden partilerin yanı sıra güçlü bir ordusu var. Türkiye bu şekilde Müslüman dünyasına liderlik yapabilir…. Neden Türkler de Araplara demokrasi, insan haklarını öğretmesin ki! Ben bir Arap olarak Türkiye’nin Arapları yönetmesinden gocunmam. Bugün mesela Norveç, İsveç neden “Almanya ve Fransa bizi koloni haline getiriyor?” demiyor. Türkiye’nin liderliğinde kurulacak bir birlik, hem Türkiye’nin hem Arapların hem de tüm Müslüman dünyasının lehine olur. Eğer Müslümanların ezilen onurunu, gururunu koruyacaksa neden böyle bir birlik olmasın? Bunun Türk, Arap ya da başka biri olması önemli değil. Ben özgürlük, barış, demokrasi, gelişmişlik getirecekse Türkiye’nin liderliğini şimdiden kabul ediyorum.”

Son olarak Türkiye, Kazakistan, Azerbaycan ve Kırgızistan’ın imza attığı Nahcıvan Anlaşması uyarınca kurulacak Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin, Türk dünyasının Birleşmiş Milletler’i konumunda olacağı, genel sekreterliğinin İstanbul’da bulunacağı ve ilk genel sekreterin de Türkiye’den olacağı açıklanmıştır.

Türk – İslam Birliği’nin ve Kur’an ahlakının yeryüzü hakimiyeti adım adım yaklaşmaktadır; bu Allah’ın Kur’an’da haber verdiği bir vaadidir. Ve hiç kuşkusuz Allah vaadinden asla dönmez. Bolluğuyla, bereketiyle, insanlara sağlayacağı refah ve huzur dolu ortamıyla her Müslüman’ın kavuşmayı arzu ettiği bu yaşam, iman eden insanlar için dünya hayatında çok üstün bir ödüldür. Bu güzel dönemle müjdelenmek, kuşkusuz tüm Müslümanlar için üstün bir şereftir. Bizlere düşen, gerçekleşmesi yönünde çaba göstermek ve içten dua etmektir. Bu, Allah’ın dilemesiyle zaten gerçekleşecek olan bir olaydır; o halde buna vesile olma yönünde ne kadar çaba gösterdiğimiz konusunda kendimizi samimiyetle gözden geçirmeliyiz.

Allah, içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va’detmiştir: Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl ‘güç ve iktidar sahibi’ kıldıysa, onları da yeryüzünde ‘güç ve iktidar sahibi’ kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar, yalnızca Bana ibadet ederler ve Bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, işte onlar fasıktır. (Nur Suresi, 55)

Türk – İslam Birliği, Türk ve İslam dünyasının büyük heyecanla beklediği bir birliktir. Kaydedilen gelişmeler, bu müjdeli döneme hızla yaklaştığımızın önemli bir müjdesidir. Bu Birliğin kurulması yalnızca İslam dünyasının değil, dini, milliyeti ve düşüncesi ne olursa olsun her insanın kurtuluşu olacaktır. Türkiye’nin liderliğinde kurulacak olan birlik, bolluk ve bereketin artmasına, sanat ve bilimin daha fazla gelişmesine, çok güçlü ve köklü bir uygarlığın kuruluşuna vesile olacaktır.

Allah’ın dilemesiyle Türk – İslam Birliği kurulacaktır; bu, Allah’ın takdir ettiği bir kaderdir. (Doğrusunu Rabb’im bilir)

Habervaktim Yazarı Fuat Türker

ahirzamansohbetleri.com

İSLAM BİRLİĞİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Doğudan bir takım insanlar çıkacak ve Hz Mehdi (as)'a zemin hazırlayacaklar. Hz Mehdi (as) onlar arasında hükümdar olacaktır. (İbni Mace, Kitab-ül Fiten: 35 (4088) Bu hadis doğuda bulunan veya doğudan gelen bir millet içerisinde çıkacağını göstermektedir ki - Allahualem- bunlar o zamanlar doğuda bulunan, sonradan Anadolu'ya yerleşen Türklere işaret etmektedir. (Kıyamet Alametleri, s. 171)

 ... Allah'tan 'yardım ve zafer (nusret)' ve yakın bir fetih. Mü'minleri müjdele

 

 

 

/

Kategorideki Diğer Haberler

31/08/2011 - 22:23

29/08/2011 - 19:52 RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

28/08/2011 - 21:04

26/08/2011 - 22:34 KADİR GECESİ MESAJI

09/08/2011 - 15:01 HER EVDEN BİR FİTRE AFRİKA'YA

02/08/2011 - 17:38 RAMAZAN ATMOSFERİ -1

29/07/2011 - 18:23 HAYAT KAYNAĞIMIZ OKSİJEN

23/07/2011 - 18:11 RAMAZAN GELİYOR !

15/07/2011 - 23:09 BERAT  KANDİLİ MESAJI

11/07/2011 - 23:42

06/07/2011 - 21:21 SİYONİZME KARŞİ BOYKOT

28/06/2011 - 20:08 MİRAÇ KANDİLİ MESAJI

09/06/2011 - 17:37     ÇAĞRİ

05/06/2011 - 21:38 DARWINİST PANİK

04/06/2011 - 19:08 SAKALI ŞERİF ZİYARETİ

02/06/2011 - 23:39 EVRİM TEORİSİNİN ÇÖKÜŞÜ

02/06/2011 - 22:20 REGAİB KANDİLİ MESAJİ

29/05/2011 - 13:50 MÜLKÜN TEK SAHİBİDİR

03/05/2011 - 22:58 GÜNÜN HABERLERİ

14/02/2011 - 14:36  MEVLİD  KANDİLİ  MESAJI

12/02/2011 - 20:37 A9TV HAYIRLI OLSUN

08/02/2011 - 18:37 ALLAH'IN RAHMETİ SANA OLSUN

31/01/2011 - 18:42 ALLAH'IN HER İNSANA İLHAMI :

14/12/2010 - 20:16 * * * "...MÜLK ALLAHINDIR..." *» Bildiğimizi zannetmemiz, öğrenmemizin en büyük düşmanıdır. (dr.c.bernard)

29/05/2010 - 12:05 DÜŞÜNCESİZ ELEŞTİRİ OLUR MU ?

23/05/2010 - 21:49 ALLAH'IN KURAN'DA BİLDİRDİĞİ 'KONUŞMA ÜSLUBU'

17/05/2010 - 17:24 EY DEVAMI İSTEYEN NEFİS

13/04/2010 - 20:39 AMACIMIZ

13/03/2010 - 22:29 YASAL UYARI

11/07/2009 - 19:31 TAŞPİNAR KÖYÜMÜZ

CANLI YAYINLAR

Bildiğimizi zannetmemiz, öğrenmemizin en büyük düşmanıdır. (dr.c.bernard)

index

Kategorideki Diğer Haberler

18/06/2012 - 12:38 İSLAM BİRLİĞİ

15/06/2012 - 21:22 KURAN BİLGİSİ

18/05/2012 - 11:15 DARWIN'İN TÜRK DÜŞMANLIĞI

08/04/2012 - 21:25 BEŞİNCİ ŞUA (TÜRKÇE)

03/04/2012 - 11:48 ACABA NEDEN HEP MÜSLÜMANLAR ACI ÇEKİYOR?

27/03/2012 - 18:40 FAHRETTİN PAŞA

18/03/2012 - 18:46 SADELEŞTİRME ÜZERİNE...

12/03/2012 - 18:08 BÜYÜK ADAM...

06/03/2012 - 20:31 Hz.MEHDİ (A.S) VE İTTİHAD-I İSLAM

02/03/2012 - 22:09 HZ.MEHDİ (a.s.)'IN TALEBELERİ

02/03/2012 - 20:31 ALEM-İ İSLAM'IN

26/02/2012 - 20:51 İLM - İ LEDÜN

02/02/2012 - 19:47 KURAN AHLAKINA GÖRE SOHBET

24/01/2012 - 20:48 BEDİUZZAMAN VE MEHDİ

09/01/2012 - 20:12 AYET-EL KÜRSİ'NİN TEFSİRİ

31/12/2011 - 23:48 DOĞADAKİ MÜHENDİSLİK

28/12/2011 - 21:28 SAHÂBÎ KİME DENİR ?

25/12/2011 - 21:38 EN BÜYÜK İFTİRA ŞİRK

18/12/2011 - 21:35 EHL-İ SÜNNET'İN ÖNEMİ

22/11/2011 - 18:23 ALLAH'IN İSİMLERİNİN SAYISI

10/11/2011 - 00:11 AHİRET KAZANCI DAHA HAYIRLIDIR

02/11/2011 - 20:52 RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH'IN ADIYLA

31/10/2011 - 12:31 ÇAĞIRMAK,SESLENMEK,YARDIM İSTEMEK

30/10/2011 - 15:14 TEVRRAT'TA KRAL MESİH'İN

22/10/2011 - 23:08 NASİHAT KÖŞESİ

21/10/2011 - 22:22  HADİS KÖŞESİ

07/10/2011 - 19:49 MESİH MÜJDESİ

30/09/2011 - 20:14   KURAN MUCİZELERİ

26/09/2011 - 16:29 İSLAM DÜNYASINDA TÜRK OLMAK

25/09/2011 - 21:38 AHİRET KAZANCI DAHA HAYIRLIDIR

21/09/2011 - 17:44 MÜMİNLERİN CESARETİ

15/09/2011 - 20:51 İSLAM'DA DÜŞÜNCE HÜRRİYETİ

14/09/2011 - 16:04 İMAN HAKİKATLERİNİN ÖNEMİ

08/09/2011 - 23:00 BARIŞ VE GÜVENLİĞİN KAYNAĞI

08/09/2011 - 15:27 İSRAİL TEK ÖZÜRLE KURTULACAK MI !

07/09/2011 - 17:11 BARLA'DA YALNIZ BİR ADAM...

04/09/2011 - 15:48 21 . YÜZYILIN GERÇEK TARİHİ

03/09/2011 - 23:43 DECCAL NASIL TANINIR ? -1-

30/08/2011 - 19:07 GÜLLERİN EFENDİSİ ÇANAKKALE'DE

27/08/2011 - 02:42 DÜNYADA YER YERİNDEN OYNUYOR

23/08/2011 - 18:18   IRAK

09/08/2011 - 11:48  MÂİDE SURESİ

06/08/2011 - 11:52 ÖLÜM VE CEHENNEM

28/07/2011 - 16:45 İSLAMIN KIŞI VE BEKLENEN BAHARI

23/07/2011 - 11:07 ASR-I SAADET HALİFESİ HZ. ALİ (RA)

09/07/2011 - 21:21   MÜMİNLER

03/07/2011 - 16:22 KURAN'DAN GENEL BİLGİLER

02/07/2011 - 21:43 TÜRK İSLAM BİRLİĞİ KURULDUĞUNDA

02/07/2011 - 16:48 KURAN AHLAKINA UYMAYAN

25/06/2011 - 22:45
Scarpe nike air force Reebok Adidas Scarpe nike sb air jordan adidas nike shox hogan Scarpe scarpe calcio Tiffany christian louboutin Scarpe Adidas superstar

CANLI YAYINLAR

 Diğer Tv Kanalları

BEDİÜZZAMAN

Bediüzzaman

ÜYE GİRİŞ

Kullanıcı Adı    

:
Şifre   
 

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

FOTO GALERİ

Köyümüzden Görüntüler - 3

Köyümüzden Görüntüler - 2

Köyümüzden Görüntüler 1

BİR AYET

BİR HADİS

BİR SÖZ

ÇOCUKLAR İÇİN

Çocuklar İçin
Comprar Cialis Cialis Cialis Daily Cialis Generico Cialis Original comprar Kamagra Cialis Super Active Cialis Professional Comprar Cialis Daily Comprar Cialis Comprar Levitra Viagra generico Comprar Cialis Generico Cialis Generico Comprar Cialis Original Comprar Cialis Professional Comprar Cialis Super Active
2009 © TAŞPINAR KÖYÜ